Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413102-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Jelgavas ielā posmā no Tūristu ielas līdz Kalnsētas ielai, Saldū
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jelgavas iela posmā no Tūristu ielas līdz Kalnsētas ielai, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 30.06.2012.
Kopējais finansējums: 12862.11 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7907.03 LVL
Projekta rezultāts: Izbūvēts ielas apgaismojums 422m garumā - uzstādīti 13 apgaismes metāla balsti un uzstādīti 14 gaismekļi ar energoekonomiskajām (nātrija) spuldzēm.
Kontaktpersona: Linards Doniņš, linards.donins@saldus.lv, tālr. 63807900, 25479805