Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Drošas dzīves vides attīstības biedrība Oāze
Projekta nosaukums: Mūžizglītības, radošo pakalpojumu kvalitātes celšana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skolas iela 2, Saldus pagasts, LV-3862
Projekta īstenošanas laiks: 30.08.2011. - 30.08.2012.
Kopējais finansējums: 13226.24 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 1190.62 LVL
Projekta rezultāts: Veikta vienkāršota renovācija biedrības telpās, iegādāts nepieciešamais inventārs: 20 molberti, 1 mūzikas centrs.
Kontaktpersona: Ilga Ķuze, ilga.kuze@gmail.com, tālr. 26311363