Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413103-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
Projekta nosaukums: Viekāršota renovācija J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas telpās
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Tūristu iela 7, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 15.08.2011. - 31.10.2012.
Kopējais finansējums: 8647.13 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7782.42 LVL
Projekta rezultāts: Veikta vienkāršota renovācija J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas telpās: aizmūrēti un nomainīti logi, nomainīti rediatori, elektroinstalācijas un apgaismes ķermeņi. Papildus izveidota arī noliktava aprīkojuma uzglabāšanu.
Kontaktpersona: Romualds Laurinovičs, lromka@inbox.lv, tālr. 29285539