Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413102-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja
Projekta nosaukums: Sarkanā Krusta ēkas jumta renovācija un panduss invalīdu pieejamībai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skrundas iela 12, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 20.08.2011. - 30.06.2012.
Kopējais finansējums: 22659.10 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 18760.57 LVL
Projekta rezultāts: Īstenota ēkas jumta renovācija un izbūvēta panduss uzbrauktuve cilvēkiem ratiņkrēslā.
Kontaktpersona: Dace Poruka, lsksaldus@inbox.lv, tālr. 27710759, fakss 63881030