Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413101-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Zemnieku saimniecība Mucenieki
Projekta nosaukums: Mobilās augļu sulas sagatavošanas iekārtas iegāde
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Mucenieki", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Projekta īstenošanas laiks: 10.08.2011. - 30.11.2011.
Kopējais finansējums: 12128.44 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7026.26 LVL
Projekta rezultāts: Reģionā pieejams 1 jauns pakalpojums, radītas divas 2 sezonālās rakstura darba vietas. Būtiski samazināsies augu slimību izplatība reģionā.
Kontaktpersona: Ligita Rezgale, ligita_rezgale@inbox.lv, tālr. 29199241