Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413101-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Māra Kronberga
Projekta nosaukums: Māras Kronbergas frizētavas telpu vienkāršota rekonstrukcija
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielā iela 2b, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 31.01.2012.
Kopējais finansējums: 17373.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8400.00 LVL
Projekta rezultāts: Radītas prakses vietas jaunajiem skaistumkopšanas speciālisitiem, frizētavas telpās izveidots interešu klubiņš. Rekonstruētajās telpās izveidots bērnu stūrītis ar rotaļlietām un spēlēm.
Kontaktpersona: Māra Kronberga, kmarta@inbox.lv, tālr. 29176862