Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413103-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Drošas dzīves vides attīstības biedrība Oāze
Projekta nosaukums: Mobilā datorklase visu paaudžu izglītībai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skolas iela 2, Saldus pagasts. LV-3862
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010. - 30.01.2011.
Kopējais finansējums: 8980.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8082.00 LVL
Projekta rezultāts: Sagatavota mobilā datorklase ar 25 portatīvajiem datoriem, vienu multimediju projektoru, ekrānu un 25 modēmu komplektu interneta pieslēguma nodrošināšanai. Sagatavota un aprobēta apmācību programma iedzīvotājiem e-pakalpojumu izmantošanā.
Kontaktpersona: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, tālr. 29115267