Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413103-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja
Projekta nosaukums: Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības attīstīšana un esošo pilnveidošana Saldus un Brocēu novadu iedzīvotājiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skrundas iela 12, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2011. - 30.06.2011.
Kopējais finansējums: 8177.24 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6113.48 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts aprīkojums: informāciju tehnoloģiju aprīkojums, iegādātas mēbeles. Uzlabota esošā infrastruktūra, izveidota jauna. Pakalpojumu saņem 5000 iedzīvotāju gadā.
Kontaktpersona: Dace Poruka, lsksaldus@inbox.lv, tālr. 26083601, fakss 63881030