Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413103-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrības Novadu Zinību centrs Saldus nodaļa
Projekta nosaukums: Infrastruktūras pilnveide mūžizglītības pakalpojumu pieejamībai visiem iedzīvotājiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Striķu iela 1, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. - 31.12.2010.
Kopējais finansējums: 11841.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 10656.90 LVL
Projekta rezultāts: Veikta telpu vienkāršota renovācija: sakārtots, mūsdienīgs sanmezgls; izremontētas palīgtelpas un mācību klases; radīta iespēja vienu mācību klasi transformēt par lielāku vai mazāku telpu; uzstādīta viena malkas ilgdegšanas krāsniņa.
Kontaktpersona: Dzintra Tone, dz.tone@apollo.lv, tālr. 63881358