Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413202-000006
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Koris Varavīksne
Projekta nosaukums: Koncertu tērpu iegāde biedrībai "Koris "Varavīksne""
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Brīvības iela 16, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 15.10.2010. - 15.05.2011.
Kopējais finansējums: 4630.63 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4167.57 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāti jauni koncerta tērpi.
Kontaktpersona: Zaiga Jaunzeme, matevi@inbox.lv, tālr. 29573205