Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413202-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Brocēnu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Brocēnu novada kultūras un izglītības centra skaņu aprīkojuma iegāde
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielcieceres iela 10, Brocēni
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. - 31.01.2011.
Kopējais finansējums: 9268.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5491.29 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts skaņu aprīkojums Brocēnu novada kultūras un izglītības centram