Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413102-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Brocēnu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Pakalpojumu centra izveide Remtes pagasta kantora ēkā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Kantora ēka", Remtes pagasts, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. - 08.04.2011.
Kopējais finansējums: 23989.17 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 14869.32 LVL
Projekta rezultāts: Veikta vienkāršota kantora ēkas rekonstrukcija un fasādes vienkāršota renovācija. Remtes iedzīvotāji saņēmuši jaunus pakalpojumus - veļas mazgāšanu, komunālo maksājumu centru. Rezultātā ticisnodrošināts siltums telpās, sakārtota tualete un gaitenis, uzlabota dzīves kvaliāte. Saglabātas 7 esošās darba vietas, optimizēts pakalpoju,u centra darbinieku pienākumu sadalījums.
Kontaktpersona: Solvita Dūklava, solvitaduklava@inbox.lv, tālr. 63846897, 29266298