Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413203-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Cilvēkiem un dabai
Projekta nosaukums: Sporta aktivitāšu dažādošana Remtē
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Ezermaļi" un Remtes pamatskola, Brocēnu novads, Remtes pagasts
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. - 01.07.2011.
Kopējais finansējums: 13973.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12575.70 LVL
Projekta rezultāts: Divi iekārtoti sporta laukumi un trenežieru zāle, kas aprīkota ar 4 trenežieriem un papildus aprīkojumu.
Kontaktpersona: Ainārs Tiļļa, dins-s@inbox.lv, tālr. 27866653