Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413203-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Nodibinājums CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam
Projekta nosaukums: Jaunas iespējas 2.kārta!
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Saldus pilsētas ģimnāzija, Kuldīgas iela 3, Saldus LV-3801 Ezeres vidusskola, Ezeres pagasta Ezere, Saldus novads LV-3891 Pampāļu pamatskola, SKola, Pampāļu pagasts, Pampāļi, Saldus novads LV-3882 Striķu pamatskola, Zvārdes pagasts, Striķi, Saldus novads LV-3853 Lutriņu pamatskola, SKolas iela 1, Lutriņu pagasts, Lutriņi, Saldus novads LV-3861 Blīdenes pamatskola, Skolas iela 1, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads LV-3852
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. - 30.03.2011.
Kopējais finansējums: 12383.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 11144.00 LVL
Projekta rezultāts: Īstenota projekta 2.kārta un izveidoti vēl 7 ģeogrāfijas interešu klubiņi Saldus pilsētā, Ezeres, Striķu, Pampāļu, Lutriņu, Zirņu pagastos Saldus novadā un Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā. Nodrošinātas jaunas darba iespējas speciālistiem, samazinot bezdarbnieku skaitu. Klubiņi nodrošināti ar atbilstošiem, kvalificētiem vadītājiem un atbilstošu aprīkojumu.
Kontaktpersona: Ilga Ķuze, ilga.kuze@ext.cemex.com, tālr. 26311363, fakss 67033514