Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413203-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Jaunlutriņu attīstības biedrība
Projekta nosaukums: Aktīvās atpūtas laukums bērniem Jaunlutriņos
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Skola", Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2011. - 30.06.2011.
Kopējais finansējums: 6890.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6201.00 LVL
Projekta rezultāts: Pie Jaunlutriņu pagasta skolas iekārtots aktīvās atpūtas laukums 460 m2 platībā ar vairākiem vingrošanas un līdzsvara trenēšanas elementiem.
Kontaktpersona: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, tālr. 29115267