Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413103-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība MANA VIDE
Projekta nosaukums: Skaņu ierakstu studija Saldus un Brocēnu novadiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielā iela 3b, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010. - 01.04.2011.
Kopējais finansējums: 14000.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12600.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidota skaņu ierakstu studija. Projekta īstenošanas rezultātā nodrošinātas ne mazāk kā 2 jaunas darba vietas.
Kontaktpersona: Uldis Kuģis, saldi2006@inbox.lv, tālr. 26426620, fakss 63881157