Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413102-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja
Projekta nosaukums: Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas ēkas vienkāršota rekonstrukcija, 1.kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skrundas iela 12, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. - 31.05.2011.
Kopējais finansējums: 23898.55 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 17803.90 LVL
Projekta rezultāts: Īstenota ēkas vienkāršotās rekonstrukcijas 1.kārta: nomainīta elektroinstalācija,logi, sakārtoti ielas ieeju pakāpieni, paplašinātas pagalma durvju ailes, izremontētas grīdas.
Kontaktpersona: Dace Poruka, lsksaldus@inbox.lv, tālr. 27710759, fakss 63881030