Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000018
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība CSK Kurzemnieks
Projekta nosaukums: Aprīkojuma iegāde sporta aktivitātes Grieķu -romiešu cīņas attīstībai, popularizēšanai un kvantitatīvai brīvā laika pavadīšanai Saldus un Brocēnu novados
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 05.11.2012-01.04.2013
Kopējais finansējums: 6951.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6256.00 LVL
Projekta rezultāts: Attīstīta un popularizēta grieķu-romiešu cīņa. Iegādāts cīņas sporta aprīkojums, Ieguvēji 25 bērni un jaunieši, 16 pieaugušie. Plānots piesaistīt vēl 50 dalībniekus
Kontaktpersona: Uģis Zanders tālr. 29149341
Uzraudzība: