Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413102-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Striķu ielā (posmā no Viesnīcas ielas līdz Ganību ielai), Saldū - 2.kārta, Striķu iela posmā no Viesnīcas līdz Rīgas ielai 170 m
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Striķu iela 3, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 04.04.2011. - 29.07.2011.
Kopējais finansējums: 9669.42 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5979.77 LVL
Projekta rezultāts: Izbūvēts ielas apgaismojums 170 m garumā - uzstādīti 5 apgaismes metāla balsti un 5 gaismekļi, pieslēgti kopējam apgaismes tīklam. Tiek nodrošināts apgaismojuma pakalpojums Striķu ielas posmā no Viesnīcas līdz Rīgas ielai. Projekta ietvaros tikusi sakārtota pieguļošā teritorija - veiktia asfaltbetona seguma atjaunošana 36 m2 un trotuāra ar bruģakmens seguma atjaunošana 365 m2 platībā.
Kontaktpersona: Linards Doniņš, linards.donins@saldus.lv, tālr. 63807900, 25479805