Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413103-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Informācijas tehnoloģijas - interešu izglītības attīstībai bērniem un juniešiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielā iela 3b un Lielā iela 3, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 03.01.2011. - 01.04.2011.
Kopējais finansējums: 13522.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8381.00 LVL
Projekta rezultāts: Uzlabots darba vietas materiālu tehniskais stāvoklis 30 interešu izglītības pedagogiem un 3 jaunatnes darbiniekiem. Izglītības pulciņu audzēkņiem un JIC "Šķūnis" apmeklētājiem iespēja piedalīties pasākumos un nodarbībās, kas aprīkoti ar modernu prezentācijas tehniku. Iegādāta jauna datortehnika: 9 portatīvie datori, 2 krāsu printeri, 3 daudzfunkciju iekārtas, 1 termoprinteris, mobīla un ērti lietojama prezentācijas tehnika - 2 digitālās videokameras, 1 ekrāna komplekts ar ekrāna materiāliem, 3 videoprojektori, 3 pārvietojami statīva ekrāni, 1 iesiešanas iekārta un 1 laminators.
Kontaktpersona: Valda Tubina, saldus.bjc@saldus.lv, tālr. 63822105, fakss 63822126