Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413202-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments
Projekta nosaukums: Sporta aktivitāšu centra izveide vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai Brocēnu novadā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. - 01.03.2011.
Kopējais finansējums: 8612.38 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6459.25 LVL
Projekta rezultāts: Aprīkots sportisko aktivitāšu centrs. Brocēnu novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas izmantot sporta aktivitāšu centru.
Kontaktpersona: Ginta Sīle, gintasile@inbox.lv, tālr. 26460708