Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413202-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Orientēšanās klubs Saldus
Projekta nosaukums: Jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana orientēšanās sacensību organizēšanā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jelgavas iela 6, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011. - 31.03.2012.
Kopējais finansējums: 13986.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12587.40 LVL
Projekta rezultāts: Projekta gaitā iegādāts: 1) elektroniskās atzīmēšanas sistēmas "Sportident" programmatūra komplektā ar 30 mežastacijām, 30 individuālajiem dalībnieku čipiem, 2 radio kontrolpunktiem, 2 raidītājiem, 2 datu pārraidītājiem, 1 finiša laika fiksēšanas iekārtu; 2) 1 portatīvais dators; 3) 2 starta un finiša tiesnešu teltis; 4) 1 dalībnieku pārģērbšanās telts Apvidus aerolāzerskenēšanas rezultātā iegūts digitalais orto-fotomateriāls 40km2 platībā. Izgatavotas 2 jaunas sporta kartes, katra 5 km2 platībā.
Kontaktpersona: Oskars Zērnis, oskars9@inbox.lv, tālr. 29455360