Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413202-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Kurzemes reģionalās veselību veicinošo skolu centrs Kamols
Projekta nosaukums: Mūzikas instrumentu un apskaņošanas tehnikas iegāde - atbalsts sabiedrības muzikalajai pašizpausmei
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ezera iela 6, Brocēni
Projekta īstenošanas laiks: 15.01.2010. - 15.06.2010.
Kopējais finansējums: 5519.57 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4967.61 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāti mūzikas instrumenti un tehnika, ko izmanto jauniešu grupa 12 cilvēku sastāvā.
Kontaktpersona: Inita Valtere, initavaltere@inbox.lv, tālr. 26466526