Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413202-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Sporta klubs Saldus
Projekta nosaukums: Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu kvalitātes paaugstināšana un diferencēšana Saldus rajonā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kalnsētas iela 32, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 29.01.2010. - 04.06.2010.
Kopējais finansējums: 13994.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12595.02 LVL
Projekta rezultāts: Kvantitatīvie rezultāti - aprīkota viena trenažieru zāle ar 7 trenažieriem, 9 soliem/statīviem, 2 kardiotrenažieriem.
Kontaktpersona: Raivo Tuka, saldus@delfi.lv, tālr. 26165848