Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413201-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Latvijas mazpulki
Projekta nosaukums: Piedzīvojumu tūrisms Jaunmuižā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Muzejs", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Projekta īstenošanas laiks: 29.01.2010. - 30.05.2010.
Kopējais finansējums: 5114.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4602.60 LVL
Projekta rezultāts: Īstenota piedzīvojumu un velotūrisma programma Jaunlutriņos. Radīta viena daļēja laika darba vieta velosipēdu izsniegšanai un maršrutu piedāvāšanai tūristu grupām.
Kontaktpersona: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, tālr. 29115267