Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība MANA VIDE
Projekta nosaukums: Nāc un dziedi!
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skolas iela 2, Saldus novads, Saldus pagasts
Projekta īstenošanas laiks: 15.01.2010. - 31.03.2010.
Kopējais finansējums: 14000.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12600.00 LVL
Projekta rezultāts: Jauna aprīkojuma iegāde. 13 vietējie iedzīvotāji apguvuši prasmes kvalitatīvu mūzikas instrumentu un skaņu ierakstu aprīkojuma izmantošanā. Jaunizveidots un apmācīts estrādes ansamblis. Projekta realizācija sniedz darba vietu 2 skolotājiem uz nepilna laika slodzi.
Kontaktpersona: Uldis Kuģis, saldi2006@inbox.lv, tālr. 26426620, 63881157