Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413201-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Mēs - Jaunaucei
Projekta nosaukums: Jaunauces parka labiekārtošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dzintari 6, Jaunauce, Saldus novads, LV-3893
Projekta īstenošanas laiks: 29.01.2010. - 15.08.2010.
Kopējais finansējums: 14000.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 0.00 LVL
Projekta rezultāts: Nodrošināta parka atjaunošanas 1. kārta. Iztīrīts parka dīķis 3300 km2 platībā, atjaunots zudušais parka tīkls 977 metru garumā ar grants segumu. Atjaunots 1 rotondas laukums, izzāģēti 244 kubikmetri koksnes. Projekta ietvaros tiek saglabātas esošās darba vietas.
Kontaktpersona: Inguna Balcere, inguna.balcere@inbox.lv, tālr. 26014296