Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413203-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Novadnieku attīstībai
Projekta nosaukums: Sakoptu vidi sportiskiem jauniešiem!
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Novadnieku pagasts, Saldus novads, Ēvarži
Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2010. - 01.07.2010.
Kopējais finansējums: 19914.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 17923.00 EUR
Projekta rezultāts: Izveidota BMX nodarbībām piemērota trase, sakopta vide. Izveidots jauns jauniešu interešu klubiņš. Radīta darba vieta nodarbību konsultantam - trases uzraugam.
Kontaktpersona: Maija Šulce, m.sulce@saldus.lv, tālr. 63881855, 29164020