Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413101-000009
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Saldus Medicīnas centrs
Projekta nosaukums: SIA "Saldus medicīnas centrs" pakalpojumu pieejamības uzlabošana, rekonstruējot stāvlaukumu
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013-31.07.2014
Kopējais finansējums: 19920.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 11952.00 EUR
Projekta rezultāts: Rekonstruēts stāvlaukums , izveidojot 15 stāvvietas (rekonstruētas 9 un 6 izveidotas no jauna), veikta teritorijas apgaismojuma rakonstrukcija, ierīkota ūdensnovades sistēma, labiekārtota apkārtne
Kontaktpersona: Aleksandrs Gluškovs, tālr. 26697789, slimnica@saldus.lv