Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VII
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000010
Projekta iesniedzēja nosaukums: z/s
Projekta nosaukums: Miglotāja iegāde graudkopības atīstībai z/s"Dadzi"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Bērzupes" Novadnieku pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2014-01.08.2104
Kopējais finansējums: 28457.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 11382.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts miglotājs. Veikta savlaicīga apstrāde pret slimībām un nezālēm. Sējuma platībās ieviesta tehnoloģiskā sliede.
Kontaktpersona: Tālis Jugenovskis, 26409310, dadzi2@inbox.lv