Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VII
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000007
Projekta iesniedzēja nosaukums: z/s
Projekta nosaukums: Desu, kūpinājumu un konservu ražošana no saimniecībā izaudzētām cūkām
Projekta īstenošanas vieta/adrese: z/s Rubuļi, Zaņas pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2013- 01.04.2014
Kopējais finansējums: 28457.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 14228.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidotas divas darba vietas, iegādāts elektriskais gaļas maļamais, maisītājs, griezējs, ledusskapis, saldētava, autoklāvs, skārda bundžu aizvākotājs.
Kontaktpersona: Benita Virta, 26407759, rubuli@inbox.lv