Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VII
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000011
Projekta iesniedzēja nosaukums: Krists Ēberliņš
Projekta nosaukums: Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizēšana konkurētspējas veicināšanai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Mehāniskās darbnīcas, Nīgrandes pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 02.01-2014-02.03.2014
Kopējais finansējums: 4201.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 2100.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāti daudzkorpusa polistorolu stropi. Uzlabojusies tehnoloģiskā kapacitāte, modernizēts un paplašināts uzņēmuma ražojumu klāsts.
Kontaktpersona: Krists Ēberliņš, 29389129; eberlinudrava@gmail.com