Projekta iesniegšanas gads: 2014
Kārta: VIII
Projekta Nr.: 14-02-LL16-L41100-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Krists Ēberliņš
Projekta nosaukums: Biškopības produktu aprites uzņēmuma tehnoloģiskā cikla automatizēšana konkurētspējas veicināšanai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Mehāniskās darbnīcas, Nīgrandes pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2014-01.11.2014
Kopējais finansējums: 3111.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 1555.00 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāts medus krēmotājs, atvākojamais galds, medus fasētājs un saldētava. Uzlabojies ražošanas cikla ātrums.
Kontaktpersona: Krists Ēberliņš, 29389129, eberlinudrava@gmail.com