Projekta iesniegšanas gads: 2014
Kārta: VIII
Projekta Nr.: 14-02-LL16-L41100-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: z/s
Projekta nosaukums: Jauna maiņvērsēja arkla iegāde z/s"Grāveļi"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Grāveļi, Zirņu pagasts, Saldus nov
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2014-31.10.2014
Kopējais finansējums: 5040.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 1260.00 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāts maiņvērsēja arkls. Veikata kvalitatīva zemes apstrāde un ieekonomēta degviela.
Kontaktpersona: Anita Bērziņa, tālr. 29227465, anitberz@inbox.lv