Projekta iesniegšanas gads: 2014
Kārta: VIII
Projekta Nr.: 14-02-LL16-L41100-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: z/s
Projekta nosaukums: Cidoniju griešanas iekārtas, sulu spiedes un aukstuma kameras iegāde
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Zvejnieku iela 28, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 30.07.2014-01.03.2015
Kopējais finansējums: 10164.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 5009.02 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāta sulu spiede un aukstuma kamera. Samazināts laika un darba patēriņš sulu un sukāžu ražošanai.