Projekta iesniegšanas gads: 2014
Kārta: VIII
Projekta Nr.: 14-02-LL16-L41100-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: z/s Ausmas
Projekta nosaukums: Disku pļaujmašīnas iegāde z/s "Ausmas"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kursīšu pagasts "Ausmas", Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 30.05.2014-31.12.2014
Kopējais finansējums: 4347.11 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 1738.84 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāta disku pļaujmašīna, kas nodrošina kvalitatīvu lopbarības sagatovošanu un ieekonomēs degvielu.
Kontaktpersona: Uldis Vītiņš tālr. 26473053, besus@inbox.lv