Projekta iesniegšanas gads: 2014
Kārta: VIII
Projekta Nr.: 14-02-LL16-L41100-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Daina Jankeviča
Projekta nosaukums: Piekabes -pļaujmašīnas iegāde
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ozolu iela 2-2, Pampāļu pagasts, Saldus novads
Kopējais finansējums: 7293.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 2917.00 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāta piekabe- pļaujmašīna. Uzlabota lopbarības kvalitāte, samazināts laika patēriņš lopbarības sagatavošanai.