Projekta iesniegšanas gads: 2014
Kārta: Visas
Projekta Nr.: 14-02-LL16-L41100-000011
Projekta iesniedzēja nosaukums: Krists Ēberliņš
Projekta nosaukums: Biškopības saimniecības ražošanas produktivitātes attīstīšana un veicināšana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Mehāniskās darbnīcas, Nīgrande, Nīgrandes pagasts
Projekta īstenošanas laiks: 22.09.2014-31.03.2015
Kopējais finansējums: 2526.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 1263.00 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāti polistorola daudzkurpusi stropi, vaska atvākojumu manuālā prese. Modernizēts uzņēmuma inventārs. Inovācijas nodrošina kvalitatīvu produkta ražošanu, radīti jauni produkti.
Kontaktpersona: Krists Ēberliņš,

Iegādāti polistorola daudzkurpusi stropi, vaska atvākojumu manuālā prese. Modernizēts uzņēmuma inventārs. Inovācijas nodrošina kvalitatīvu produkta ražošanu, radīti jauni produkti.