Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000007
Projekta iesniedzēja nosaukums: Ģimeņu biedrība Ligzda
Projekta nosaukums: Brocēnu jauniešu centra "Kopā" vienkāršota renovācija
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielcieceres iela 17, Brocēni, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013. - 28.02.2014.
Kopējais finansējums: 14122.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 12709.00 EUR
Projekta rezultāts: Veikta nodarbību un sporta telpu renovācija, sanitārā punkta izbūve, logu maiņa sporta telpā, grīdas seguma maiņa, elektroinstalācijas nomaiņa, telpu pārbūve.
Kontaktpersona: Kristīne Lieldaudziete 26377580