Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000024
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība LAIKSNE
Projekta nosaukums: Jauni tautas tērpi Brocēnu pašdarbības kolektīviem - pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvas un sieviešu korim "Laiksne"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Krasta iela 1a, Brocēni, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013. - 01.04.2014.
Kopējais finansējums: 12485.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 11236.00 LVL
Projekta rezultāts: Izgatavoti un bez maksas īrēti 40 Brocēnu novada tautas tērpu komplekti bērniem; izgatavoti un bez maksas īrēti 30 Brocēnu novada tautas tērpu komplekti koristēm.
Kontaktpersona: Anete Milta, anetmi@inbox.lv, tālr. 29774948