Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413102-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus pilētas pensionāru biedrība
Projekta nosaukums: Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kuldīgas iela 13, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2010. - 30.04.2010.
Kopējais finansējums: 11590.69 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 10431.62 LVL
Projekta rezultāts: Rekonstruēts Biedrības ēkas 2. stāvs un atslogots 1. stāvs. Iekārtotas radošo darbnīcu telpas. Iegūta atsevišķa apmācību un semināru telpa, kas aprīkota ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu - projektoru, portatīvo datoru, ekrānu, televizoru. Iegādāti tērpi biedrības Eiropas deju kopai "Ciecerīte". Iegādāta arī veļas mazgājamā mašīna. Projekta ietvaros saglabāta darba vieta kurinātājam, daļēja slodze nodrošināta diviem cilvēkiem - radošo darbnīcu un deju kopas vadītājiem.
Kontaktpersona: Anita Ķuze, saldus.pensionari@inbox.lv, tālr. 27199321, 63881599