Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000013
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Koris Varavīksne
Projekta nosaukums: Ezeres tautas tērpu iegāde korim "Kaprīze"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ezeres kultūras nams, Ezeres pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 26.05.2013. - 01.10.2013.
Kopējais finansējums: 8406.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7565.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāti 28 tautas tērpu komplekti, 28 tautas tērpu meitu vainagi, 28 apavu pāri.
Kontaktpersona: Dace Oliņa, dace306@inbox.lv, tālr. 26345328