Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Rožupe
Projekta nosaukums: "Kalnu dabas takas" izveidošana upes Losis krastos
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Ievas", Nīgrandes pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 26.10.2013. - 26.10.2014.
Kopējais finansējums: 14097.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12687.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidoti 2 km dabas takas upes Losis krastos. Papildus attīrīts krūmājs un izveidota šķeldu zemsedze, kā arī uzstādīti informatīvie stendi un norādes.
Kontaktpersona: Vineta Ignate, ignate@inbox.lv, tālr. 29341073