Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs
Projekta nosaukums: Griezes brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Vadakstes" Grieze, Ezeres pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 01.08.2014.
Kopējais finansējums: 9994.98 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 0.00 LVL
Projekta rezultāts: Renovēta ēka Griezes brīvā laika pavadīšanas centram
Kontaktpersona: Atis Freipičs, atis.freipics@lelb.lv, tālr. 22316912