Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000010
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība
Projekta nosaukums: Motokrosa kompleksa izveidošana Brocēnu novada "Bērzu" mototrasē
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Aigari", Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2013. - 01.12.2013.
Kopējais finansējums: 14200.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12780.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidots moderns un drošs motoparks
Kontaktpersona: Solvita Boldāne, solvita.boldane@gmail.com, tālr. 26535661