Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000012
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Mūsu Ligzda
Projekta nosaukums: Ezeres muižas parka kopšanas un rekonstrukcijas 1.kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielcieceres muižas parka teritorija, Ezeres pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013. - 30.08.2014.
Kopējais finansējums: 9059.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8153.00 LVL
Projekta rezultāts: Nodrošināta Lielcieceres muižas apbūves parka teritorijas kopšanas un rekonstrucijas programmas 1. kārta (iegādāti pamatlīdzekļi). Projekta realizācijas ietvaros izveidota pagaidu darba vieta - parka dārznieks/uzraugs.
Kontaktpersona: Virgenijs Pileckis, virgenijs.pilickis@saldus.lv, tālr. 26609855