Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība SaPa 1904
Projekta nosaukums: Saldus pamatskolas vecāku biedrība "SaPa 1904" PAR vecāku, skolēnu un skolotāju sadraudzību kvalitatīvos kultūras, izglītojošos un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumos
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 25.08.2013. - 21.12.2013.
Kopējais finansējums: 9666.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8699.40 LVL
Projekta rezultāts: Biedrība izveidojusi savu materiāli tehnisko bāzi, kurā ietilpst: 1 komplekts skaņas tehnikas un 2 gaismas tehnikas komplekti, 1 ekrāns un 1 projektors. Organizēti vismz 5 izglītojoši pasākumi.
Kontaktpersona: Rita Bergmane, ritali@inbox.lv, tālr. 26030434