Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000009
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Kurzemes attīstības biedrība KABata
Projekta nosaukums: Estrādes teritorijas labiekārtošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Klubs", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2013. - 3-.10.2013.
Kopējais finansējums: 9694.85 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8725.37 LVL
Projekta rezultāts: Sakārtota, labiekārtota un atjaunota Kursīšu estrādes teritorija. Veikta estrādes deju laukuma seguma maiņa (15x10), uzstādīta 1 pārvietojamā tualete, nomainīti 30 masīvkokaguļbaļķu soli (30gb. x 3m) un no jauna uzstādīti 4 masīvkoka guļbaļķu galdi ar soliem, ierīkots gājēju celiņš (4,5 m2), atjaunots gājēju tilts, iegādāti un uzstādīti 2 basketbola grozi ar statīvu.
Kontaktpersona: Mārtiņš Lagzdons, martins_lagzdons@inbox.lv, tālr. 26133145