Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000013
Projekta iesniedzēja nosaukums: Ģimeņu biedrība Ligzda
Projekta nosaukums: Nojumju rekonstrukcija āra nodarbību un sabiedrisko aktivitāšu daudzveidīgai norisei
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielcieceres iela 13a, Brocēni, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 03.09.2013. - 20.12.2013.
Kopējais finansējums: 11452.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8932.56 LVL
Projekta rezultāts: Rekonstruētas divas nojumes.
Kontaktpersona: Ieva Ostrovska, iewa83@inbox.lv, tālr. 26900694