Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000011
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Džudo klubs LIDO - SALDUS
Projekta nosaukums: Džudo tatami - paklāja iegāde
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dzirnavu iela 8, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 20.08.2013. - 10.12.2013.
Kopējais finansējums: 9741.60 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9741.60 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāti tatāmi (kopējā platība 360 m2) un izklāta tehniskajiem standartiem atbilstoša džudo sporta zāle.
Kontaktpersona: Gatis Baumanis, judo-saldus@inbox.lv, tālr. 26328588